Mechanika Kwantowa

Skrypt kursu podstawowego

Stanislaw Kryszewski

Tekst moze zawierac b�edy. Potencjalnych uzytkownik�w prosze o uwagi.
Moj Email: fizsk@univ.gda.pl.

 -1. Tu jest przygotowany przeze mnie rar ze wszystkim na raz.
 0. Spis tresci

Czesc 1. Zasadnicza czesc wyk�adu

  1. Czastki i fale
  2. Funkcje falowe i r�wnanie Schrodingera
  3. Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej
  4. R�wnanie Schrodingera
  5. Zasada nieoznaczonosci
  6. Wazny przyk�ad: oscylator harmoniczny
  7. Notacja Diraca
  8. Reprezentacje w przestrzeni stan�w
  9. Reprezentacja po�ozeniowa i pedowa
10. Zupe�ny zbi�r obserwabli komutujacych
11. Postulaty mechaniki kwantowej
12. Kwantowa teoria momentu pedu
13. Orbitalny moment pedu
14. Stany stacjonarne w potencjale centralnym
15. Atom wodoropodobny
16. Oddzia�ywanie z polem elektromagnetycznym
17. Teoria spinu 1/2
18. Dodawanie moment�w pedu
19. Stacjonarny rachunek zaburzen
20. Rachunek zaburzen z czasem
21. Oddzia�ywanie atom�w z fala elektromagnetyczna

Czesc 2. Uzupe�nienia i cwiczenia

  1. Czastki i fale
  2. Funkcje falowe i r�wnanie Schrodingera
  3. Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej
  4. R�wnanie Schrodingera
  5. Zasada nieoznaczonosci
  6. Oscylator harmoniczny
  7. Notacja Diraca
  8. Reprezentacje w przestrzeni Hilberta
  9. Reprezentacja po�ozeniowa i pedowa
10. Ewolucja uk�ad�w kwantowych w czasie
11. Obroty i moment pedu
12. Potencja� centralny
13. Atom wodoropodobny
14. Oddzia�ywanie z polem elektromagnetycznym
15. Spin 1/2
16. Dodawanie moment�w pedu
17. Zastosowania stacjonarnego rachunku zaburzen
18. Metoda wariacyjna
19. Zaburzenia zalezne od czasu

Czesc 3. Dodatki matematyczne

  1. Konfluentna funkcja hipergeometryczna
  2. Wielomiany Hermite'a
  3. Harmoniki sferyczne
  4. Wielomiany Legendre'a, itp.
  5. Uwagi o wielomianach Laguerre'a

Czesc 4. Zadania domowe

   Seria 1.
   Seria 2.
   Seria 3.
   Seria 4.
   Seria 5.
   Seria 6.
   Seria 7.
   Seria 8.
   Seria 9.
   Seria 10.
   Seria 11.
   Seria 12.
   Seria 13.
   Seria 14.
   Seria 15.

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.